LỚP 12TT2 THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA-TN

Chào mừng bạn đến với 4rum của lớp 12TT2 THPT Chuyên Hoàng Lê Kha.
Hãy đăng nhập (đăng ký) để xem được tất cả thông tin trong diễn đàn
hoangtien226@gmail.com
eris.tethys@yahoo.com.vn
red_nam@yahoo.com.vn

~Thân~

4um tập thể 12 Toán Tin 2 THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh khóa 2009 - 2012


  Dành cho người khó ngủ

  Share
  avatar
  tranquochuy

  Số bài Số bài : 115
  Money Money : 61273

  Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by tranquochuy on 17/3/2010, 10:50

  Trước khi đọc chuyện này bạn phải hứa là đọc từ đầu đếnm cuối thì mới hiệu nghiệm 6
  Chương một Bạch tuyết và bảy chú lùn
  Công chúa bạch tuyết ngồi tranh cãi về việc quả táo độc
  Cô nhìn chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Ngược lại chú lùn thứ nhất cũng nhìn Bạch Tuyết, rồi chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ 2 cũng nhìn Bạch Tuyết, rồi chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ 3 nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ nhất, rồi chú lùn thứ hai, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ 4 nhìn Bạch Tuyết, rồi chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ 5 nhìn Bạch Tuyết, rồi chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy
  Chú lùn thứ 6nhìn bạch tuyết chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm,chú lùn thứ bảy.

  Thế rồi Bạch tuyết đổ lỗi chochú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  chú lùn thứ nhất đổ lổi cho Bạch tuyết, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ hai đổ lỗi cho Bạch tuyếtchú lùn thứ 1, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ ba đổ lỗi cho Bạch tuyết ,chú lùn thứ hai, chú lùn thứ 1 chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ tư đỗ lỗi cho bạch tuyêt chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ 1, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ sáu đổ lỗi cho Bạch tuyết chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ 1 chú lùn thứ bảy.
  Chú lùn thứ bảy đỗ lỗi cho Bạch tuyết chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ tư, chú lùn thứ năm, chú lùn thứ sáu, chú lùn thứ 1

  Phù phù thế là xong câu chuyện thứ nhất. nếu bạn chưa bùn ngủ thì tôi sẽ kể tiếp chuyện alibaba và 40 tên cuớp 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

  Alibaba đứng trước mặt 40 tên cướp chànng nhìn tên cướp thứ nhất, tên cướp thứ hai, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  Rồi tên cướp thứ nhất lại nhìn Alibaba và tên cướp thứ nhất, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  Tên cướp thứ hai nhìn aliba ba va tên cướp thứ hai, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  tên cướp thứ ba lại nhìn tên cướp thứ hai, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên
  cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  ...v.....v......v......v.......v.......v......v.......v......v
  Tên cướp thứ 40 lại nhìn Alibaba và tên cướp thứ nhất, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  Tên cướp thứ hai nhìn aliba ba va tên cướp thứ hai, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ bốn mười.
  tên cướp thứ ba lại nhìn tên cướp thứ hai, tên cướp thứ ba, tên cướp thứ tư, tên cướp thứ năm, tên cướp thứ sáu, tên cướp thứ bảy, tên cướp thứ tám, tên cướp thứ chín,tên cướp thứ mười, tên cướp thứ mười một, tên cướp thứ mười hai, tên cướp thứ mười ba, tên cướp thứ mười bốn, tên cướp thứ mười lăm, tên cướp thứ mười sáu, tên cướp thứ mười bảy, tên cướp thứ tên cướp thứ mười tám, tên cướp thứ chín, tên cướp thứ hai mươi, tên cướp thứ hai mốt, tên cướp thứ hai hai, tên cướp thứ hai ba tên cướp thứ , tên cướp thứ hai bốn ,tên cướp thứ hai lăm, tên cướp thứ hai sáu, tên cướp thứ hai tám, tên cướp thứ hai chín, tên cướp thứ ba mươi,tên cướp thứ ba mốt, tên cướp thứ ba hai, tên cướp thứ ba ba, tên cướp thứ ba bốn, tên cướp thứ ba lăm ,tên cướp thứ ba sáu , tên
  cướp thứ ba bảy , tên cướp thứ ba tám, tên cướp thứ ba chín, tên cướp thứ nhất
  33 33 33 33 33 33 33 33

  Bây giờ bạn nào còn thức thì nghe tui kể chuyện về phim 300 31 31 31
  vị vua đứng nhìn anh lính thứ 1, thứ 2, thứ 3 thứ 4, thứ 5, thứ 6...........................................
  ......................................................................................................................................
  Cũng nguyên tác đó nếu bạn chưa ngủ thì đọc truyện 1001 con chó đốm
  Con chó đốm thứ 1 nhìn con chó đốm thứ 2............................................................................................................................................................................................................................................................................
  avatar
  tnhu23

  Số bài Số bài : 16
  Money Money : 61148

  Re: Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by tnhu23 on 19/3/2010, 20:43

  Khò, Khò, khò. Công nhận coi xong là muốn ngủ tại tiệm net lun á! 29 29 29 29 29
  avatar
  [S]iunhan.[K]id1412

  Số bài Số bài : 80
  Money Money : 61269
  Đến từ : Milan

  Re: Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by [S]iunhan.[K]id1412 on 20/3/2010, 22:05

  haha...đọc xong banh mắt lun
  @ má Như: hổng đc òi nge má, gái lứa jà cả rầu mà còn ngủ hớ hênh ngoài tiệm net là ko đc òi nhe
  avatar
  babylu

  Số bài Số bài : 9
  Money Money : 61072
  Đến từ : 10tt2

  Re: Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by babylu on 2/4/2010, 19:12

  troi oi toi nay ve chac nu toi thang sau lun we 23 23 23 23 22 22 22 , cong nhan hay thiet 15 15 15 15
  avatar
  tranquochuy

  Số bài Số bài : 115
  Money Money : 61273

  Re: Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by tranquochuy on 2/4/2010, 20:51

  cám ơn đã quá khen 2

  Sponsored content

  Re: Dành cho người khó ngủ

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 21/7/2018, 04:57